Fyzikální terapie

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

Oblíbená terapie, jenž využívá různé druhy elektrických proudů, které zlepšují prokrvení tkání, uvolňují napětí svalů nebo je naopak posilují. Působí proti bolesti a zánětu. Typ elektroléčebné procedury se volí podle převažujícího typu onemocnění. Je možné léčit choroby pohybového aparátu, poruchy prokrvení, zánětlivá a degenerativní onemocnění, pooperační stavy, kožní problémy apod.

DD proudy

Diadynamické nebo také DD proudy objevil při hledání nejvhodnějšího způsobu tišení bolesti francouzský zubař Bernard již v roce 1929. Jedná se o simultánní aplikaci dvou složek elektrického proudu, a to stejnosměrné a střídavé (impulzní). DD proudy se aplikují pomocí dvou plošných elektrod.
Mají především analgetické účinky, při této metodě se aplikuje stejnosměrný nízkofrekvenční elektrický proud přes elektrodu přiloženou na postižené místo. Mezi elektrodou a tělem pacienta je kontaktní látka, přes kterou probíhá proudění. Intenzita se volí podle subjektivní snášenlivosti pacienta. Tato léčba zvyšuje prokrvení postižené oblasti, uvolňuje svalstvo, využívá se při řadě bolestivých stavů. Hlavní indikace představují poúrazové stavy (zhmoždění a natažení svalů, vymknutí kloubů apod.), nemoci pohybového aparátu (bolesti páteře, cervikokraniální a cervikobrachiální syndrom, artróza), neuralgie, neuritidy, poruchy prokrvení (Raynaudova choroba, křečové žíly, záněty žil, omrzliny, ischemická choroba dolních končetin).
Nejběžnější čas aplikace na jedno místo je přibližně 3-5 min., celková doba aplikace nemá přesahovat 12 min. Obecně lze řící, že čím je proces akutnější, tím kratší bude aplikace proudu. Délka aplikace se zvětšuje v závislosti na ploše, kterou se snažíme ovlivnit a na hloubce procesu ve tkáni. Při akutních stavech se aplikuje nejčastěji 1x denně, při udržovací terapii 1x týdně. Celkem 5-10 aplikací.

Iontoforéza

Iontoforéza je elektroléčebná metoda, která umožňuje elektrolytickým účinkem galvanického proudu vpravit do povrchových vrstev kůže nebo sliznic léčivé látky. Ty pak působí přímo v místě podle svých specifických účinků. Takto jsou vpravovány do postižených oblastí např. kalcium, kalium, procain, mesocain, hyaluronidáza, histamin, salicyláty a další látky, které se zde uplatňují např. svým anestetickým, protizánětlivým účinkem či jiným druhem působení. Využívá se např. při alergických projevech (lokalizovaná kopřivka), k léčbě kožních jizev, včetně keloidních (vystouplá jizva), při chronických degenerativních kloubních procesech, neuralgiích a kořenových bolestech, bolestech svalů, lymfatickém otoku a dalších.

Středofrekvenční proudy

Interferenční proudy s frekvencí 1 – 100 kHz, impulzy jsou velmi krátké. Snadněji pronikají do hloubky vzhledem k menšímu odporu kůže. Při klasické interferenci vstupují do těla dva středofrekvenční proudové okruhy, které se v cílové tkáni kříží, v místě překřížení vzniká proud, jehož frekvence je rovna vektorovému součtu frekvencí v obou kruzích, vzniká tak tedy nízkofrekvenční proud. Interferenční proudy nezatěžují tolik kůži a podkoží, protože účinná frekvence vzniká v hloubce tkání.
Dále se u interferenčních proudů používá amplitudová modulace, kdy dochází k postupnému zvyšování intenzity jednotlivých impulzů do maxima a následné postupné snižování k nule nebo do záporného maxima.
Frekvence kolem 50Hz působí motorické dráždění a hyperémii. Frekvence kolem 100Hz působí analgeticky a frekvence kolem 150 – 200Hz působí detronizačně na spastické svaly.
Délka aplikace interferenčních proudů je od 3 do 20 minut, u subakutních stavů denně, u chronických 2 – 3x týdně.

Myostimulace

Myostimulátor slouží  k formování postavy, ošetření celulitidy, odstraňování tukových polštářků a posilování svalů.

Přístroj, který pomocí elektrických impulzů vhodného kmitočtu dráždí příslušné svalové a nervové buňky. Rytmicky se opakující stahy svalů vyžadují energii, která je odebírána z tukových zásob kolem svalů. Jde o moderní elektronický přístroj, který je konstruován a vyroben s ohledem na maximální bezpečnost a spolehlivost. Myostimulace je bezpečná, léčebná, kosmetická a masážní metoda, při které klient relaxuje.

Myostimulátor se používá na všech částech těla, kde může odbourávat tukové polštářky, celulitidu a obezitu. I na nejchoulostivějších partích jako jsou stehna, boky, hýždě a břicho.

Jak často chodit na Myostimulátor:

Myostimulaci je nutné opakovat jako sérii 10-15 procedur každý druhý den, nebo 3x týdně v rámci kompletní kúry, která upravuje stravovací zvyklosti a pohybové cvičení. Je nutné dodržovat pitný režim. Myostimulátor má ohromný myostymulační učinek, protože již po 3-4 procedurách dochází k výraznému zpevnění a zmenšení objemu pasu, stehen atd.

Účinky Myostimulátoru

Po deseti procedurách se dosahuje úbytku 2-10 cm v pase, 3-5 cm v bocích a na stehnech. Příznivým účinkem Myostimulátoru je i odstranění problémů se zácpou a bolestivou menstruací, jelikož má protibolestivý účinek. Výrazného zlepšení lze dosáhnout spojením s vhodnou životosprávou a zvýšením pohybové aktivity. Čtyřicet minut strávených na myostimulátoru se rovná dvě a půl hodině cvičení v tělocvičně.

Myostimulaci neprovádíme:

  • do 15 let věku
  • v těhotenství a šestinedělí
  • u osob s kardiostimulátorem
  • u osob s četnými pooperačními jizvami na břiše
  • při prvních dvou dnech menstruace
  • po žilních trombózách a plicních emboliích
  • po čerstvých infarktech
  • u osob trpících duševními nebo vrozenými nervovými poruchami a epilepsií

Ultrazvuk

Ultrazvukový přístroj se z hlediska vyšetřování řadí k největším úspěchům moderní medicíny. Jedná se o prosté neinvazivní vyšetření, které pacienta nezatěžuje škodlivým rentgenovým zářením. Ultrazvuk je mechanické vlnění, které zvyšuje lokální prokrvení, zvyšuje propustnost kapilár, příznivě ovlivňuje látkovou výměnu, působí spasmolyticky a také zlepšuje regenerační schopnost tkání. Nejčastěji se užívá při akutních i chronických bolestech zad.
Principem vyšetření je přístroj, který sondou vysílá ultrazvukové vlnění o velmi vysoké frekvenci. Sonda má kromě toho schopnost zachytávat vlnění odražené různými strukturami našeho těla. Přístroj pak z těchto přijatých informací vytvoří na obrazovce obraz vyšetřované oblasti. Ultrazvukové vlnění nemá na rozdíl od rentgenového záření žádné prokazatelně škodlivé účinky na lidský organismus.
Při samotném vyšetření se člověku po kůži nad vyšetřovanou oblastí přejíždí sondou přístroje, která se předtím namočí do speciálního gelu. Jediný problém je, že to může trochu lechtat a člověk si po skončení vyšetření musí gel otřít.
Před ultrazvukem nebývá nutná žádná zvláštní příprava s výjimkou ultrazvuku břicha. Při provádění ultrazvuku břicha je nutné, aby pacient v den vyšetření nic nejedl, jelikož přítomnost jídla v žaludku značně zhoršuje výtěžnost vyšetření.

TENS

Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) je metoda elektroterapie používající ke stimulaci tkáně nízkofrekvenční střídavé či stejnosměrné pulzní proudy. Aplikuje se přes pokožku za účelem zmírnění bolesti. Tato metoda je založena na poznatku, že vedení bolestivých vzruchů a vnímání bolesti je možno zmírnit až potlačit drážděním nervových vláken na různých úrovních nervového systému. Tyto metody ovlivňují bolest a uvolňují svalové spasmy a ztuhnutí. Při vlastním elektrickém dráždění dochází v mozkové tkáni k sekreci endorfinu (opiátu tlumícího bolest).  Využívá se k léčbě nejrůznějších bolestivých stavů jako jsou bolesti páteře, kloubů a šlach, bolesti hlavy, poúrazové bolesti pohybového ústrojí, fantomové bolesti (bolesti po amputaci končetiny) a další.

Patří mezi jednoduché nefarmakologické prostředky, spojuje psychologický i somatický účinek a pomáhá redukovat potřebu analgetik. Nejvíce dochází k úlevě od bolesti zad, v oblasti suprapubické a perineální je úleva menší. Navozuje i placebo efekt. Kontraindikací TENS je jen kardiostimulátor.

V praxi jsou používány kmitočty v rozmezí 1-200 Hz. Po technické stránce se TENS od ostatních druhů impulzoterapie liší šířkou a tvarem impulsů. Trvání těchto impulsů se pohybuje v řádech mikrosekund (us), nejčastěji v rozpětí 10-700 us.

Laser

Dosahuje lepších terapeutických výsledků než ostatní zdroje světelného záření. Jeho uplatnění je všude tam, kde nacházíme potřebu regenerace, tišení bolesti a hojení. Účinek biostimulační, protizánětlivý a analgetický.
Využití: bolesti svalů, bolesti kloubů a šlach, poúrazové stavy, úponové bolesti, patní ostruha.

Manuální lymfodrenáž

+420 739 748 372


Hotel, wellnes

+420 727 986 494

Mudr. Hrabec
+420 731 100 687

Mudr. Dalibor Berka, neurolog
+420 732 630 372

Rehabilitace, fyzioterapie
+420 739 748 372