Rehabilitace

REHABILITACE

Rehabilitací obvykle rozumíme rozsáhlý proces pomoci zraněnému či nemocnému člověku v návratu k jeho původním pohybovým, pracovním a sportovním schopnostem. Člověk podstupující zdravotní rehabilitační péči nemusí být zraněný nebo vysloveně nemocný.

Řada pacientů nastupuje na rehabilitaci z preventivních důvodů, např. pro nedostatečnou stabilizaci těla kosterními svaly. Tedy ještě před vznikem případných bolestí zad nebo potenciálním úrazem.

Cílem terapie je návrat k původnímu stavu, eventuálně nalezení zapomenutých rezerv a nových cest ve využití pohybu a tedy i plnohodnotné sebeobsluhy. Na základě dovedností pohybových, pracovních či sportovních se snažíme přispět k pocitu seberealizace a plnohodnotného života našich pacientů.

Naše pracoviště má smlouvu o úhradě zdravotní péče s následujícími pojišťovnami:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  • 213 Revírní bratrská pokladna
  • 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven

Ambulance

Tel: +420 739 748 372


Hotel, wellnes

+420 727 986 494

Mudr. Hrabec
+420 731 100 687

Mudr. Dalibor Berka, neurolog
+420 732 630 372

Rehabilitace, fyzioterapie
+420 739 748 372