Rehabilitace

Rehabilitací obvykle rozumíme rozsáhlý proces pomoci zraněnému či nemocnému člověku v návratu k jeho původním pohybovým, pracovním a sportovním schopnostem. Člověk podstupující zdravotní rehabilitační péči nemusí být zraněný nebo vysloveně nemocný.

Řada pacientů nastupuje na rehabilitaci z preventivních důvodů, např. pro nedostatečnou stabilizaci těla kosterními svaly. Tedy ještě před vznikem případných bolestí zad nebo potenciálním úrazem.

Cílem terapie je návrat k původnímu stavu, eventuálně nalezení zapomenutých rezerv a nových cest ve využití pohybu a tedy i plnohodnotné sebeobsluhy. Na základě dovedností pohybových, pracovních či sportovních se snažíme přispět k pocitu seberealizace a plnohodnotného života našich pacientů.

Naše pracoviště má smlouvu o úhradě zdravotní péče s následujícími pojišťovnami:

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • 213 Revírní bratrská pokladna
 • 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven

Hlavní zaměření:

 • rehabilitace po ortopedických zákrocích
 • fyzioterapie po úrazech
 • cvičení před operačními výkony
 • terapie u bolestí zad
 • sportovní fyzioterapie
 • cvičení u skolióz
 • náprava vadného držení těla
 • dále: cvičení u plochonoží, úprava svalových dysbalancí, optimalizace pohybových stereotypů, posílení hlubokého stabilizačního systému, zlepšení rovnováhy a koordinace, relaxační techniky, prevence pádů a úrazů.

Metody:

 • manuální medicína – techniky měkkých tkání a mobilizace
 • kinezioterapie – léčba pohybem (nejrůznější metody včetně SM-systému)
 • fyzikální terapie – elektroterapie, laser, ultrazvuk
 • masáže – sportovní, klasická, lymfatická, reflexní

Ceník placených procedur:

 • individuální fyzioterapie 30 min./350 Kč
 • masáž 30 min./350 Kč

Ambulance
+420 739 748 372

Čeština‎English